Stół betonowy Podwórko przy Węgierskiej

Węgierska 264, 92-314 Łódź, Poland , liczba stołów: 1