Stół betonowy Podwórko przy Świdnickiego

, liczba stołów: 1