Stół betonowy Podwórko przy Przedszkolu nr 227

Widzewska 72, 92-308 Łódź, Poland , liczba stołów: 1