Stół betonowy Podwórko przy Ks. Białego

Ks. Białego 15, 92-414 Łódź, Poland , liczba stołów: 1