Stół betonowy Podwórko przy Jurczyńskiego

Służbowa 35, 92-411 Łódź, Poland , liczba stołów: 1