Stół betonowy Podwórko przy Ćwiklińskiej

QG3P+G3J Łódź, Poland , liczba stołów: 1