Stół betonowy Podwórko na Strzemińskiego

, liczba stołów: 1

Opis
Ogrodzone podwórko, ale furtka jest często otwarta od strony parku Podolskiego.