Stół betonowy Podwórko na Strzemińskiego

Małej Piętnastki 11, 93-218 Łódź-Widzew, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Ogrodzone podwórko, ale furtka jest często otwarta od strony parku Podolskiego.