Stół betonowy Plac Zabaw przy Poleskiej

Poleska 2, 51-315 Wrocław, Poland , liczba stołów: 1