Stół betonowy Parku Legionistów - Dom dziecka nr 9

Bednarska 12B, 93-014 Łódź, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Dom dziecka na terenie Parku Legionistów. Wejście od strony głównej bramy przy budynku.