Stół betonowy Parku Legionistów - Dom dziecka nr 6

Bednarska 15, 93-030 Łódź, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół na terenie domu dziecka.