Stół betonowy Park Źródliska

plac Zwycięstwa 2, 90-001 Łódź, Poland , liczba stołów: 3