Stół betonowy Park Zachodni

al. Jerozolimskie, 00-001 Warszawa, Poland , liczba stołów: 1