Stół betonowy Park Szczęśliwicki 2

Włodarzewska 22, 02-384 Warszawa, Poland , liczba stołów: 2

Zorganizowane turnieje