Stół betonowy Park Ronalda Reagana

Gdańsk, , liczba stołów: 2

Opis
Stoły na utwardzonym podłożu w parku.