Stół betonowy Park Ronalda Reagana

Piastowska, 80-366 Gdańsk, Poland , liczba stołów: 2

Opis
Stoły na utwardzonym podłożu w parku.