Stół betonowy Park Romana Kozłowskiego

Aleja Komisji Edukacji Narodowej, 02-785 Warszawa, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół w zamknięciu.
Zorganizowane turnieje