Stół betonowy Park przy Inflanckiej

44VM+F56 Wrocław, Poland , liczba stołów: 1