Stół betonowy Park Powstańców Warszawy

Wolska, 01-258 Warszawa, Poland , liczba stołów: 1