Stół betonowy Park Marka Kotańskiego

1 Sierpnia, Warszawa, Poland , liczba stołów: 2