Sala Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny im. Tadeusza Gwiżdża

Słupsk, Słupsk, Niedziałkowskiego 2, liczba stołów: 10

Opis sali
informacje pod adresem: https://osr.slupsk.pl/
Zorganizowane turnieje