Sala Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny im. Tadeusza Gwiżdża

Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
informacje pod adresem: https://osr.slupsk.pl/
Zorganizowane turnieje