Stół betonowy OSiR w Miedznej Murowanej

Ogrodowa 40, 26-330 Miedzna Murowana, Poland , liczba stołów: 1