Stół betonowy Ogród Jordanowski II

Ignacego Krasickiego 02, 02-617 Warszawa, Poland , liczba stołów: 4

Opis
Wejście od ul. Odyńca