Stół betonowy Na placu między blokami

Widawska 7, 01-494 Warszawa, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół chyba jest krzywy