Stół betonowy Mileszki

Pomorska 437C, 91-001 Łódź, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół znajduje się na kompleksie sportowym za szkołą podstawową, za boiskiem od kosza. Dojazd wąską, gruntową drogą w okolicach szkoły.