Sala Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, MOSIR Kętrzyn

Kazimierza Wielkiego 12A, 11-400 Kętrzyn, Poland , liczba stołów: 12

Opis sali
Administracja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie znajduje się w biurze położonym na Kompleksie rekreacyjno- Sportowym „Kętrzynianka” ul. Szpitalna 1 ( wjazd do biura od ul. Sportowej)
Zorganizowane turnieje