Sala Lipki Wielkie/ Szkoła Podstawowa

Nowa 16, 66-544 Lipki Wielkie, Poland , liczba stołów: 8

Wynajem
informacje w budynku szkoły
Opis sali
Informacje pod adresem https://zslw.edupage.org/
Zorganizowane turnieje