Sala Lipki Wielkie/ Szkoła Podstawowa

gorzowski, Santok, Nowa 16, liczba stołów: 8

Wynajem
informacje w budynku szkoły
Opis sali
Informacje pod adresem https://zslw.edupage.org/
Zorganizowane turnieje