Stół betonowy Kraków, siłownia zewnętrzna przy bulwarze Na Błoniach wzdłuż Rudawy

Aleja Marszałka Ferdynanda Focha 41, 30-119 Kraków, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół w bardzo dobrym stanie, w przyjemnym otoczeniu, na terenie rekreacyjnym wraz z siłownią zewnętrzną; podłoże - kostka.