Stół betonowy Krajewskiego Warszawa

Rafała Krajewskiego, Warszawa, Poland , liczba stołów: 1