Stół betonowy Kopa Cwila

Aleja Komisji Edukacji Narodowej, 02-785 Warszawa, Poland , liczba stołów: 2