Stół betonowy Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 35

Gen. Tadeusza Kutrzeby 4, 91-013 Łódź, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Wejście na teren kompleksu sportowego od głównej bramy przy Skwerze Michaliny Wisłockiej.