Stół betonowy Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 34

Mieczysławy Ćwiklińskiej 9, 92-508 Łódź, Poland , liczba stołów: 4

Opis
Jest jeszcze możliwość skorzystania z gry na okrągłym stole, ale trzeba założyć własną siatkę.