Stół betonowy Kompleks Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 169

Obozowa 10A, 94-234 Łódź, Poland , liczba stołów: 2

Opis
Wejście na kompleks sportowy przez furtkę od strony Napoleońskiej.