Stół betonowy Kompleks sportowy przy Przedszkolu nr 4

Jana Skrzetuskiego 5, 92-432 Łódź, Poland , liczba stołów: 3