Sala I LO w Błoniu, Okrzei 3

warszawski zachodni, Błonie, Okrzei 3, liczba stołów: 10