Stół betonowy Helsinki - Kanavapuisto

Kanavaranta 3-7 D 19, 00170 Helsinki, Finland , liczba stołów: 1