Sala Hala ZSP w Jedlińsku

Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
Duża hala sportowa. Obiekt szkolny z uwzględnieniem zajęć pozaszkolnych. Użytkowanie: sporty indywidualne i drużynowe.
Zorganizowane turnieje