Sala Hala ZSP w Jedlińsku

Jedlińsk, Konopnickiej 2, liczba stołów: 10

Opis sali
Duża hala sportowa. Obiekt szkolny z uwzględnieniem zajęć pozaszkolnych. Użytkowanie: sporty indywidualne i drużynowe.
Zorganizowane turnieje