Sala Hala sportowo - widowiskowa ul. Krzywoustego 4

Stepnica, Krzywoustego 4, liczba stołów:

Zorganizowane turnieje