Sala Hala sportowa w Rachaniach- GOK

tomaszowski, Rachanie, Partyzantów 73, liczba stołów: 10

Opis sali
Sala podlegająca pod Gminny Ośrodek Kultury
Zorganizowane turnieje