Sala Hala sportowa w Rachaniach- GOK

Partyzantów 60, 22-640 Rachanie, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
Sala podlegająca pod Gminny Ośrodek Kultury
Zorganizowane turnieje