Sala Hala sportowa w Przytocznej

międzyrzecki, Przytoczna, Polna 17, liczba stołów: 12

Opis sali
Hala Sportowa, ul. Polna 17
Zorganizowane turnieje