Sala Hala sportowa w Kunowie ul. Fabryczna 1

ostrowiecki, Kunów, Fabryczna 1 1, liczba stołów:

Zorganizowane turnieje