Sala Hala Sportowa w Bodzewie

35, 63-820 Bodzewo, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
Hala mieści się: SZKOŁA PODSTAWOWA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. POWSTAŃCÓW WLKP. w BODZEWIE Hala sportowa posiada wymiary boiska 28 m * 18 m. Wyposażona jest w urządzenia do gry w piłkę nożną halową, piłkę koszykową, piłkę siatkową i piłkę ręczną. Kurtyna pozwala na podzielenie hali na 2 niezależne strefy gry. Jedna strefa wyposażona jest w treningowe boisko do gry w piłkę koszykową, druga w treningowe boisko do piłki siatkowej. Hala posiada trybuny stałe na około 170 miejsc siedzących, oraz trybuny przenośne na około 30 miejsc. Odpłatność za godzinę korzystania z hali wynosi 36,90 zł. Zamiar wynajęcia hali należy zgłaszać z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Zespołu Szkół w Bodzewie. Tel. 065 5730127, tel. kom. 609809679 Korzystających z hali obowiązuje regulamin korzystania z obiektu sportowego, oraz obowiązkowe wyposażenie w strój sportowy, w szczególności w obuwie sportowe o jasnej podeszwie. Osoba wynajmująca halę musi być pełnoletnia i zobowiązana jest do podpisania oświadczenia w imieniu własnym i współćwiczących o przestrzeganiu regulaminu wynajmu i korzystania z hali.
Zorganizowane turnieje