Sala Hala Sportowa Uniwersyteckiego Centrum Sportu UMK Toruń

Świętego Józefa 17, 87-100 Toruń, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
W Centrum znajduje się: Kryta pływalnia, sala gimnastyczna, ścianka wspinaczkowa, siłownia, fitness, centrum konferencyjne. W zakresie działalności sportowej Centrum: organizuje i prowadzi zajęcia studenckich sekcji sportowych, organizuje i prowadzi turnieje, zawody, ligi wewnątrzuczelniane, akademickie i studenckie rozgrywki ligowe szczebla krajowego, regionalnego i międzynarodowego, udostępnia obiekty sportowe studentom studiów niestacjonarnych w ramach rekreacji indywidualnej objętej ofertą dydaktyczną, organizuje i prowadzi odpłatne, dodatkowe zajęcia sportowe, współpracuje z Akademickim Związkiem Sportowym, Organizacją Środowiskową AZS, klubami i organizacjami sportowymi, polskimi i międzynarodowymi związkami sportowymi oraz innymi jednostkami i organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu. W zakresie działalności komercyjnej Centrum: organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne, udostępnia obiekty sportowe studentom i pracownikom Uniwersytetu na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obiektów Centrum, udostępnia odpłatnie obiekty sportowe innym podmiotom na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obiektów Centrum.
Zorganizowane turnieje
  • 64x64

    Mistrzostwa Polski Amatorów

    Zakończony 18 maja 2019 2019 09:00 PZTS podobnie jak w latach ubiegłych objął oficjalnym patronatem Mistrzostwa Polski Amatorów , które odbędą się w dniach 18-19.05.2019 r. w Toruniu.