Sala Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Czarnem

Parkowa 4, 77-330 Czarne, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
Hala przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem.
Zorganizowane turnieje