Sala Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Czarnem

człuchowski, Czarne, Parkowa 4, liczba stołów: 10

Opis sali
Hala przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem.
Zorganizowane turnieje