Sala Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie

Szkolna 10, 05-306 Jakubów, Poland , liczba stołów: 10

Opis sali
Duża sala/ parkiet. Hala znajduje się przy Szkole Podstawowej w Jakubowie.
Zorganizowane turnieje