Sala Hala Sportowa przy SP w Łukowicy

Szkoła Podstawowa Imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Łukowicy, 34-606 Łukowica, Poland , liczba stołów: 10

Wynajem
Informacje pod adresem strony: https://splukowica.edupage.org/
Opis sali
Informacje pod adresem strony: https://splukowica.edupage.org/
Zorganizowane turnieje