Sala Hala Sportowa przy SP w Łukowicy

limanowski, Łukowica, Łukowica 285, liczba stołów: 10

Wynajem
Informacje pod adresem strony: https://splukowica.edupage.org/
Opis sali
Informacje pod adresem strony: https://splukowica.edupage.org/
Zorganizowane turnieje