Sala Hala Karnkowo - Zespół Szkół w Karnkowie

lipnowski, Lipno, Karnkowo 42, liczba stołów: 8

Wynajem
kontakt telefoniczny
Opis sali
Sala sportowa przy Zespole Szkół w Karnkowie, gmina Lipno.
Zorganizowane turnieje