Stół betonowy Górka Widzewska

Milionowa 90, 92-334 Łódź, Poland , liczba stołów: 1