Sala Decathlon Mikołów

Mikołów, Gliwicka 32, liczba stołów: 6

Opis sali
Sala w sklepie sportowym Decathlon