Stół betonowy Czumy 12b obok szkoły i parku

00-001 Warsaw, Poland , liczba stołów: 1