Stół betonowy Czajkowskiego między blokami

Piotra Czajkowskiego, 51-137 Wrocław, Poland , liczba stołów: 1