Stół betonowy Cytadela Warszawska

Cudnowska, 01-532 Warszawa, Poland , liczba stołów: 1